Liên hệ với chúng tôi

Triết Lý Doanh Nghiệp

[Sứ mệnh doanh nghiệp: Tạo ra giá trị cho cộng đồng và các bên liên quan]


1, để liên tục thiết lập và cải tiến hệ thống sản xuất và dịch vụ của công nghệ tích hợp, các sản phẩm tiết kiệm năng lượng xây dựng xanh, môi trường và sức khỏe, cung cấp các giải pháp hệ thống cho chất lượng cuộc sống;

2. Tạo ra giá trị cho nhân viên, cổ đông và cổ đông, nhà cung cấp và nhà phân phối thượng nguồn và hạ nguồn, lực lượng hợp tác R & D, khách hàng, tổ chức liên quan đến ngành và tổ chức tài chính hợp tác;

3. cho những người có lý tưởng, Tham Vọng, khả năng, sẵn sàng phát triển cùng công ty để cung cấp cơ hội việc làm và lĩnh vực kinh doanh.

4. quan tâm đến sự phát triển của công ty liên quan đến phát triển phúc lợi xã hội; 5. nghiên cứu và tiêu chuẩn công nghiệp xuất khẩu vì lợi ích của các đồng nghiệp của chúng tôi.


[Tầm nhìn doanh nghiệp: là nhà cung cấp tốt nhất các giải pháp hệ thống hiệu quả năng lượng xây dựng tích hợp tại Trung Quốc]


1. Trở Thành Chuyên gia xây dựng hiệu quả năng lượng tại Trung Quốc

2. Trở Thành chuyên gia về phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm trong nhà ở Trung Quốc

3. đảm bảo rằng tình trạng của bình xịt Trung Quốc vẫn không thay đổi

4. Hãy để nhân viên có một cuộc sống khỏe mạnh, thịnh vượng, hạnh phúc và trọn vẹn.


[Giá trị cốt lõi: sự hài hòa giữa con người và môi trường là tối quan trọng]


1. tôn trọng tính nhân văn và cá nhân, Liêm Chính và làm việc theo nhóm

2. tôn trọng thiên nhiên và Pháp Luật, bảo vệ môi trường và lợi ích của cuộc sống hàng ngày của con người

3. Để Giúp nhân viên và khách hàng phát triển, thành tích, thành công

4. Tự Phê Bình, đổi mới và doanh nghiệp 5, khiêm tốn, làm việc chăm chỉ.


[Chiến lược doanh nghiệp: Quản lý bền vững đa dạng hóa đồng tâm]


1. tuân thủ bảo vệ môi trường, bảo tồn năng lượng, vật liệu mới trong lĩnh vực quản lý bền vững đa dạng hóa Đồng Tâm

2. tuân thủ "phát triển sản phẩm, bắt đầu thị trường, phát triển chuỗi sản phẩm, thúc đẩy ý tưởng ngành"

3. tuân thủ thương hiệu, công nghệ, sản xuất, tiếp thị, quản lý và các khía cạnh khác của đầu tư

4. tuân thủ xây dựng một nền tảng thu thập, chia sẻ, phân phối tài nguyên, mang lại lợi Thế Cạnh Tranh cốt lõi của công ty về phát triển bền vững.


[Chiến lược kinh doanh]


1. Điều hành một doanh nghiệp là quản lý quan hệ nội bộ và Đối Ngoại, điều hành cuộc sống của các bên liên quan

2. Tạo ra sự giàu có bằng kiến thức, Nuôi Dưỡng Tài năng bằng sự giàu có, sử dụng tài năng để vận hành Vốn, sử dụng vốn để tạo ra giá trị và sử dụng giá trị để trả lại cho nhân viên, Cổ Đông, khách hàng và xã hội

3. đào tạo cấp dưới thành công và giúp khách hàng thành công

4. lên kế hoạch làm điểm khởi đầu, lấy kết quả làm hướng dẫn, lấy lợi nhuận làm cốt lõi, thực hiện giám sát quy trình theo nguyên tắc, giao tiếp, phối hợp, hướng dẫn và giúp đỡ làm phương tiện

5. luật pháp, Lý trí và cảm xúc chi phối doanh nghiệp, và cảm xúc, Lý trí và Pháp Luật giải quyết vấn đề.


[Khái niệm tài năng]


1. Nhân viên là của cải của doanh nghiệp

2. lòng trung thành, chăm chỉ, ham học hỏi, nhân viên vị tha là tài sản quý giá của doanh nghiệp

3. Nhân viên trung thành, chăm chỉ, hiếu học, vị tha và tạo ra giá trị là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp.


[Đạo Đức]


1. Hoạt động kinh doanh phải tuân thủ các yêu cầu của luật xã hội

2. Nhân viên trung thành với doanh nghiệp dưới tiền đề tự trung thành, can đảm đổi mới, sẵn sàng đóng góp.

3. Để trả hàng, thanh toán có trả lại

4. nghi ngờ sử dụng, sử dụng mọi người để nghi ngờ, giám sát lẫn nhau, tăng trưởng chung

5. Trong một tiền đề công bằng và công bằng, lợi ích của khách hàng và Nhà cung cấp trước lợi ích của công ty.


[Phong cách công ty]


1. xuống Trái Đất từng bước

2. Phản ứng nhanh chóng và thưởng và trừng phạt rõ ràng

3. Quản lý dựa trên sự kiện

4. dẫn đầu dựa trên các giá trị.


Sản phẩm

Tin tức công ty

Liên hệ với chúng tôi

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Visit our cookie policy to learn more.
Reject Accept