Liên hệ với chúng tôi

Thành lập một liên doanh để cải thiện bố cục Internet năng lượng

joint_venture.jpg

Vào ngày 16 tháng 3 năm 2016, công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Công ty TNHH năng lượng mới thâm quyến yongsheng (sau đây gọi là "thâm quyến yongsheng") và JieYang zhongcheng Group co., ltd. (sau đây gọi tắt là "JieYang zhongcheng") đã ký một "thỏa thuận hợp tác". "Thỏa thuận kinh doanh", thâm quyến yongsheng và JieYang zhongcheng có kế hoạch hợp tác Đầu Tư Thành lập "Quảng Đông Trung Thành yongsheng New Energy co., LTD." (Tùy thuộc vào Tên Cuối cùng được ngành công nghiệp và thương mại phê duyệt) tại JieYang, với số vốn đăng ký là 100 triệu rmb, trong đó, Thâm quyến yongsheng có kế hoạch đầu tư 60 triệu Nhân Dân tệ bằng tiền mặt, với tỷ lệ đóng góp vốn là 60% và JieYang zhongcheng có kế hoạch Đầu Tư 40 triệu Nhân Dân tệ bằng tiền mặt, với tỷ lệ góp vốn 40% (cụ thể sẽ phải đăng ký thành lập công nghiệp và thương mại).


JieYang zhongcheng là một doanh nghiệp công nghệ cao tập trung vào sự phát triển của ngành công nghiệp Quang điện mặt trời. Đây là một trong 50 doanh nghiệp chủ chốt trong các ngành công nghiệp mới nổi chiến lược ở tỉnh Quảng Đông và là một trong 20 doanh nghiệp quang điện mặt trời được tỉnh Quảng Đông hỗ trợ. Thâm quyến yongsheng thành lập liên doanh với JieYang zhongcheng để đáp ứng nhu cầu Chiến lược phát triển của công ty, đẩy nhanh việc mở rộng kinh doanh Internet năng lượng của công ty, cải thiện bố cục Internet năng lượng của công ty, và nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh và lợi nhuận chung của công ty.Sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Visit our cookie policy to learn more.
Reject Accept