Liên hệ với chúng tôi

Rainbow Fine Chemical (002256) chính thức được liệt kê

Rainbow Fine Chemical (002256) chính thức niêm yết trên sàn giao Dịch Chứng Khoán thâm quyến

Sáng ngày 25 tháng 6 năm 2008, Cổ Phiếu Công ty TNHH hóa chất cầu vồng thâm quyến niêm yết trên sàn giao Dịch Chứng Khoán thâm quyến đã được tổ chức. Các nhà lãnh đạo tham dự nâng ly chúc mừng. Xin chúc mừng Rainbow đã liệt kê một thành công hoàn toàn.


Sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Visit our cookie policy to learn more.
Reject Accept